Đẹp Fashion Show 11 - Birth of Venus

Khởi nguồn mới của cái đẹp

Người mẫu Trúc Diễm

Tất cả tạo nên một cái nhìn tổng thể về chủ đề chương trình "Birth of Venus": Đó là tinh thần chuyển giao, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới của cái Đẹp; Đó còn là sự ra đời, chuyển giao năng lượng của ê kíp với mong muốn mang đến cho DFS một tinh thần mới mẻ và tươi tắn hơn… Và "Venus" đầu tiên được chọn chính là người đẹp Trúc Diễm.