Đẹp Fashion Show 11 - Birth of Venus

Khởi nguồn mới của cái đẹp

Người mẫu Mai Quốc Toàn

Photographer: Tuấn Fr.
Producer: C.H
Assistant: LY BINH SON
Model: MAI QUOC TOAN
Make up: D.Y
Wardrobe: BOSS Green, BOSS Black
Location: AN LAM NINH VAN BAY, NHA TRANG